Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een hot item deze tijd is nog steeds maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel MVO.  Bij MVO draait het om duurzaamheid. Duurzaam omgaan met de omgeving, met mensen en met het bedrijf zodat het lang, gezond kan ondernemen. Eén van de trends van 2013 in het trendrapport van MVO Nederland is dat gezonde bedrijven de toekomst hebben. Uit een enquête van MKB-Nederland blijkt dat 3 op de 5 werkgevers zich betrokken voelt bij de gezondheid van zijn medewerkers en hieraan actief wil bijdragen.

Dat mensen een belangrijk onderdeel uitmaken van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds meer zichtbaar. Sterker nog zonder mensen zou de economie stil liggen. Daarom is het niet alleen belangrijk om goed voor medewerkers te zorgen het is noodzaak. Gelukkig zijn steeds meer werkgevers daar ook van overtuigd.

Goed voor je medewerkers zorgen houdt niet op bij de deur van het bedrijf. Mensen nemen hun werk mee naar huis. Tegenwoordig steeds vaker letterlijk met het Nieuwe werken. Wat mijns inziens een goede stap is bij het “goed zorgen” voor je medewerkers en bijdraagt aan de maatschappij door minder verkeer.
Goed zorgen voor je mensen is meer dan een abonnement op de sportschool, een stoelmassage op kantoor elke eerste donderdag van de maand of kroketten bannen uit de kantine. Goede zorg is ook een prettige werkomgeving. Een plek waar mensen zich prettig en uitgedaagd voelen. Waar ze kunnen ontspannen om vervolgens weer productief te zijn.

Daarom pleit ik ervoor dat werkomgevingen groener worden. Niet groener van duurzamer, daar zijn de meeste bedrijven inmiddels mee bezig. Meer natuur in de werkomgeving werkt stimulerend en rustgevend. Zodat mensen ontspannen kunnen werken. Wat minstens zo belangrijk is, is dat werknemers gestimuleerd worden van hun werkplek af te komen en regelmatig pauze houden. Als ze daarbij de kans krijgen naar buiten te gaan en even de natuur in kunnen dan levert dat de werkgever alleen nog maar meer op. Mensen die in hun pauze de natuur in kunnen presteren beter in de middag en hebben minder last van de zogenoemde after-lunchdip.

Goed werkgeverschap en goed zijn voor je medewerkers is een belangrijk onderdeel van MVO. Duurzaam ondernemen kan nou eenmaal niet zonder mensen.
Wil je meer weten over hoe je de gunstige effecten van natuur kunt benutten bij het duurzaam ondernemen? Neem contact op of kijk bij Minder ziekteverzuim.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail